SmartPhonebook е македонска апликација за Windows Phone изработена од Стеван Костоски, која треба да им помогне на корисниците да знаат точно на кој мобилен оператор е секој од нивните контакти. Со можноста да се задржи префиксот кога се променува оператор, пример од One oдите на Vip со 075 префиксот, се појавува еден клучен проблем. Секој […]

Прочитај повеќе