Агенцијата во чија надлежност се веб адресите е загрижена и започнува истрага околу превисоката цена на .sucks доменот. ICANN започнува истрага со Vox Populi кој ги имаат правата за продажба на овие имиња откако излегоа детали за превисоки цени. Генеричкиот домен се уште не е пуштен во продажба, но во тек е ексклузивна препродажба на […]

Прочитај повеќе