Новите медиуми и технологии, овозможуваат постојани и брзи промени во сите сфери, вели архитектот Марк Кушнер во својот TED говор. Тој зборува како архитектурата во последните 30 години ги користи новите медиуми за интеракција помеѓу архитектите и луѓето. Ова е најголема промена по пронаоѓањето на бетонот, челикот или лифтот, а станува збор за медиумска револуција, […]

Прочитај повеќе