Општина Тетово стартува пилот проект со кој софтверски ќе ги заштити личните податоци на туристите. Според македонските закони, хотелите и другите угостители мора да ги поднесат податоците од туристите до властите заради евиденција. Но, вака се појавуваше проблем на споделување на премногу лични податоци. Со новото софтверско решение, хотелите и другите објекти електронски ќе поднесуваат […]

Прочитај повеќе