Благодарение на истражувањeтo на Михаел Паулс и Ладислав Криштуфек од Чарлс Универзитетот во Прага, за прв пат е пронајдена корелација помеѓу корупцијата во различни држави и нивниот економски развој, пренесува Technology Review. Врз основа на добиените резултати професорите доаѓаат до заклучок дека перцепцијата на корупција во една држава коренспондира со споредбата на БДП по жител. […]

Прочитај повеќе