Сосема е природно за еден млад уметник да премине од сликарство и галерии, во дигиталните медиуми и интернетот како простор за изложување. Вака Никола Радуловиќ ја објаснува неговата уметничка транзиција која ги задржува основните принципи за работа, но местото на изложување на неговата уметност е сменето. Повод за интервју со Никола, кој го познаваме како […]

Прочитај повеќе

Марк Фарид сака да помине 28 дена во виртуелна реалност живејќи како некој друг. Марк е уметник и целото доживување ќе биде дел од инсталација, а посетителите на галеријата ќе можат да го видат, иако тој поради VR-сетот и слушалките кои спречуваат влез на звуци освен тие од виртелната реалност, нема да биде свесен за […]

Прочитај повеќе