Google воведе „сигурност во 2 чекори”, односно напредна сигурност за вашиот Google профил. На нивниот >блог велат дека ова е за оние кои не можат да и ги доверат сите свои информации само на една лозинка, туку им треба нешто повеќе.

Прочитај повеќе