Датум на раѓање, 123456 или „итрото“ 654321, име на сајт, 11111… ова се лозинки на еден куп луѓе кои ги користат за нивните мејлови, профили на друштвени мејлови и сајтови. Да, лозинката треба да биде лесна да се запамти доколку ја користите често, но треба и да ве заштити од губење и злоупотреба на личните податоци.

Прочитај повеќе