Што се Nearly zero-energy згради?

Дејан Соколоски

во Свет

Zero energy објекти се објекти кои не трошат електрична енергија, поточно колку што трошат толку и произведуваат. Енергијата вообичаено се обезбедува од обновливи извори. На годишно ниво потрошната енергија е еднаква на енергијата од обновливи изовори произведена во објектите.

By Qais Tabib – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19072689

Ова не значи дека објектот воопшто не се снабдува со електрична енергија од мрежата, туку во еден период објектот троши повеќе електрична енергија отколку што произведува, а во друг период произведува повеќе. На крајот на годината произведената енергија е еднаква на потрошената. На пример, во текот на зимата се произведува помалку енергија и се троши енергија за загревање, но во текот на летото се произведува повеќе енергија отколку што е потребно. така на електричната мрежа може да се гледа на своевидна „батерија“ во која корисниците го чуваат вишокот на електрична енергија.

Планот на Европската Унија е сите нови згради да бидат nZEB, односно со речиси 0 потрошувачка. Ова значи дека објектите треба да имаат одлична термичка изолација, а електричната енергија ќе се обезбедува со фотоволтаици и со ветрогенератори. Сепак за генерирање на електрична енергија може да се користи и отпадот, а во зависност од локацијата, и енергијата на водата.

Овие објекти може, но не мора да бидат приклучени на електрична мрежа. Доколку имаат поволна положба и батерии/складишта за енергија, можно е да функционираат независно од мрежата.

Дизајнот и конструкцијата на ваквите објекти е посебен проблем. Се разгледува идеална поставеност за локацијата, се користат алатки за 3д моделирање и проценки за трошење на електричната енергија. Се симулираат разлни временски услови за да се обезбеди дека вратите и прозорците се идеално поставени и слично. Сепак ова и не е без предизвици. Во моментов најголемите предизвици се однесуваат на можностите на сегашната технологија, капацитетот на мрежа и пристап. Дополнително, тука се и пазарните проблеми. Во Македонија, но и во светот проблем е и законската регулатива која треба да се усогласи за овие објекти.

Факултетот за електротехника и информациски технологии најави дека на една од зградите на факултетот во Скопје ќе биде инсталиран 7 kWh систем за складирање на енергија.  

Целта на префрлањето на вакави објекти е да се намали зависноста на домаќинствата од фосилни горива. Засега на снабдување на домаќинствата се троши дури 40% од фосилните горива.

Коментирај

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Слични статии