Приказната за Xerox и како Microsoft и Apple станаа она што се денес

Дејан Соколоски

во Свет

Најверојатно знаете дека две од најголемите технички компании денес, Apple и Microsoft се она што се денес во еден дел поради она што го „собрале“ од Xerox. Компаниите имаа можност да го видат и потоа да го доразвијат графичкиот кориснички интерфејс.