Откако ќе ги видите овие робот-балони, ќе посакате повторно да сте дете

Дејан Соколоски

во Хардвер

Несомнено секој ќе се сети на балоните од детството. Играчка по која и денес плачат куп деца. Новите балони-роботи од Festo, секако нема да им ја олеснат работата на родителите, иако можеби следните балони ќе си ги купат за себе. Балоните и роботот-пеперутката се креирани од компанијата за автоматика Festo.