Од што се направени чет-ботовите?

Еволуцијата на вештачката интелигенција сѐ повеќе зема замав и во повеќе области нѝ нуди моќни технолошки решенија и портабилни алатки со кои се постигнува лесна интерактивност и автоматизација на комплексните барања и предизвици.

Научниците низ светот тврдат дека оваа еволуција може да се одрази и негативно на човештвото затоа што доколку сме способни да автоматизираме човечки процеси целосно, потенцијално ќе се изгуби потребата од човечкиот фактор на повеќе работни позиции затоа што овие автоматизирани решенија статистички ќе бидат поефикасни од човекот. Тие притоа ги објаснуваат импликациите на оваа моќ во погрешни раце, и во најмала рака се скептични верувајќи дека ќе дојде ден кога оваа еволуција ќе ја смени самата перцепција на човештвото.

И покрај негативните аспекти за кои научниците предупредуваат, една од сѐ уште најупотребуваните решенија што денес редовно се користи, се чет-ботовите кои имаат за цел на интерактивен и едноставен начин да нудат поддршка кон клиентите и да одговараат на прашања кои се базирани на “reasoning engine” и процеси кои следат одредени статички правила.

Иако постојат повеќе типови на чет-ботови, сите тие имаат скоро заедничка архитектура.

Концепт: Чет-ботот добива input од корисникот и при тоа го филтрира од недозволени карактери (за безбедност на системот), и потоа го парсира и класифицира во точната категорија или ја препознава шемата по која тој е изграден содржејќи зборови кои се пре-мапирани, и според тоа да му врати output кој ќе соодветствува како одговор на примениот input, или доколку го нема одговорот, да се “снајде” со одговор кој е неутрален или во прашална форма. Овие ботови можат исто така да учат во зависност од имплементацијата на девелоперот.

Постојат повеќе типови на чет-ботови и нивниот начин на функционирање е различен во однос на сервисот кој го нудат, но во оваа статија ќе се фокусираме кон самата имплементација на ваква апликација и објаснување на сите компоненти што ги содржи:

1. Платформа за комуникација / Input – Иницијално секој корисник ја започнува комуникацијата интерактивно со апликацијата. За да се олесни начинот на комуникација, ботот најчесто има дедициран начин преку кој се контактира на различни начини кои му се интуитивни на човекот, вклучувајќи:

  • Текст
  • Глас
  • Допир (пишување со ракопис)
  • Камера (распознавање на објекти) и движење
  • Pattern Анализа

2. NLP Процесор – Natural Language Processing претставува под-област на AI која се занимава со самиот транспорт на интеракции помеѓу човекот и компјутерот. Овој процесор е компонента што е најчесто сложен парсер на податоци кој знае како текстуалниот input да го класифицира во одреден профил или категорија и според тоа да му даде значајност. Значајноста и врските се мерливи за да можат да се споредуваат и на тој начин се носи одлуката.

3. Логика на бот – Оваа компонента е core систем кој ги содржи сите правила по кои чет-ботот треба да се однесува. Во зависност од сложеноста на овој бот, на core системот може да му се прикачи и компонента за машинско учење (надгледувано или ненадгледувано) преку кој ќе еволуира и динамички ќе се подобрува.

4. Машинско учење – Компонентата која обезбедува надгледувано или ненадгледувано учење е всушност уште еден парсер кој во целост ја памти ефективноста на секоја интеракција и според тоа статистички се подобрува и правилата ги менува кога најде начин кој статистички е подобар од претходниот. Постојат многу алгоритами за учење и ефективноста на учење е право пропорционална со квалитетот на алгоритамот.

5. Извор на информации – Како и секоја апликација, Core системот има потреба од користење на статички податоци кои може да се чуваат во нерафинирана база на податоци, да се добиваат од API со кои бот-от комуницира (најчесто надворешни извори), а во некои сложени системи дури и да се направи интервенција од човек преку тикетинг систем

6. Акција – Оваа последена компонента се грижи да доставување на output, т.е. ја извршува акцијата која соодветствува на input-от што бил внесен. Акциите можат да бидат во форма на одговор со текст, со звук кој е изгенериран, или со електронска акција преку друг интерфејс.

Концептите на напредно автоматизирање и роботика се базираат врз оваа архитектура затоа што на универзален начин можат да се автоматизираат системи кои се ефективни при нудење на поддршка во повеќе области.

1 коментар на “Од што се направени чет-ботовите?

Коментирај

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Слични статии