Група на македонски портали, вклучувајќи го и IT.com.mk, a предводена од Центарот за развој на Медиуми, стартуваaт иницијатива за подобар професионален однос помеѓу медиумите и сите други креатори на онлајн содржина. Иницијативата е поттикната од постојаното крадење на текстови и фотографии, и нивно објавување како своја содржина, без притоа да им се даде признание на авторот на текстот, или на тој што бил настан да фотографира.

Јасно е дека онлајн медиумите се тркаат за посети, и со тоа за пари од огласувачите, но злоупотребата на авторското право едноставно им штети на сите. Во Македонија постои Закон за авторски права, но истиот е тешко да се примени во онлајн средина каде секој од секого краде по нешто. Но, проблемот може да се реши едноставно со заемна професионална почит кон сите онлајн медиуми, локални и национални, фотографите и камерманите, и секако блоговите.

Идејата зад иницијативата е да ги поттикне сите македонски онлајн медиуми да го почитуваат „фер користењето“, и со тоа да ги прифатат овие принципи за етичка пракса. Принципите ќе помогнат да се добие атмосфера која ќе поттикне креирање на оригинална содржина. Тоа ќе биде од корист и за медиумите и за публиката.

Сите медиуми и блогери се поканети да ги прифатат „Принципите за фер употреба на туѓи авторски дела во известувањето на онлајн медиумите“. Дел од принципите велат дека:

  • Новинарството не може да ја врши својата општествена функција на информирање најавноста без повикување на претходно објавени новинарски трудови, вести, извештаи и коментари;
  • Цитирањето на туѓи новинарски текстови е прифатливо само со соодветна атрибуција (наведување на изворот и авторот);
  • Прифаќаме дека фотографиите и илустрациите не се опфатени со никакви исклучоци од законодавството на полето на авторските права;
  • Постои разлика помеѓу вградувањето („ембедирањето“) и копирањето на видео материјали;
  • Цитирањето на делови од анализи или коментари за поттикнување јавна расправа е дозволено;
  • Универзалност на принципитe.
Покрај објаснување за принципите, на сајтот за иницијативата ќе може да најдете и практични совети за како да се испочитува туѓе дело, од атрибуција на изворот и линкање, до користење на туѓи видеа и фотографии во свој текст.

Коментирај

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Слични статии