Вашето мислење е добредојдено и секој ваш коментар/предлог детално е разгледан од страна на редакцијата на IT.mk. Доколку мислите дека можете да придонесете со вашите коментари, забелешки или сугестии, пополнете ја формата подолу.


Полињата означени со * се задолжителни.

Наслов *

Прикачи слика (.jpg)


бул. Партизански Одреди бр. 14

+389 2 322 4582 • [email protected]