Систем Администратор

Net.Bit

Net.Bit

NET.BIT е приватна компанија за консултации и ИТ инженеринг која испорачува услуги по највисоки стандарди и обезбедува напредни решенија за своите клиенти.
За потребите на нашиот клиент, Декра ја огласува следната позиција:

  • Систем Администратор

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Инсталација, администрација и одржување на Linux оперативни системи;
Конфигурација и администрација на информациски мрежи базирани на Cisco технологија;
Администрирање на Microsoft базирани системи;
Одржување на VMware и Hyper-V системи за виртуелизација.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Минимум 3 години работно искуство во датацентар, финансиска индустрија, телеком и слично;
ВСС или ССС со соодветно работно искуство и/или Образование;
Одлично познавање на Англиски јазик;
Познавање на Linux OS, Cisco мрежна технологија;
Microsoft Active Directory, Storage Area Networks, VMware, VCentar;
MS Windows Server, MS SQL Server, Oracle DB, AIX, HP-UX, SIEM, FW;
IT Service Management (ITIL, ISO20000) ќе се смета за предност;
LPIC, CCNA, MCSP сертификати ќе се сметаат за предност.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

Висока корпоративна култура и деловна етика;
Флексибилност, одговорност и посветеност;
Професионалност, организираност и насоченост кон резултати;
Способност за индивидуална и тимска работа.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

NET.BIT има визија да стане водечки регионален ИТ сервис и консултанска компанија која гради партнерски односи со своите клиенти при решавање на нивните бизнис потреби.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил: job@dekra.mk

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до 20/04/2019.

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените критериуми, ќе бидат повикани на интервју.
Сите пристигнати биографии, ќе се третираат со максимална доверливост.

To apply for this job email your details to job@dekra.mk

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook