Систем Администратор

  • вработување
  • Скопје
  • Applications have closed
Net.Bit

Net.Bit

NET.BIT е приватна компанија за консултации и ИТ инженеринг која испорачува услуги по највисоки стандарди и обезбедува напредни решенија за своите клиенти.
За потребите на нашиот клиент, Декра ја огласува следната позиција:

  • Систем Администратор

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

Инсталација, администрација и одржување на Linux оперативни системи;
Конфигурација и администрација на информациски мрежи базирани на Cisco технологија;
Администрирање на Microsoft базирани системи;
Одржување на VMware и Hyper-V системи за виртуелизација.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

Минимум 3 години работно искуство во датацентар, финансиска индустрија, телеком и слично;
ВСС или ССС со соодветно работно искуство и/или Образование;
Одлично познавање на Англиски јазик;
Познавање на Linux OS, Cisco мрежна технологија;
Microsoft Active Directory, Storage Area Networks, VMware, VCentar;
MS Windows Server, MS SQL Server, Oracle DB, AIX, HP-UX, SIEM, FW;
IT Service Management (ITIL, ISO20000) ќе се смета за предност;
LPIC, CCNA, MCSP сертификати ќе се сметаат за предност.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

Висока корпоративна култура и деловна етика;
Флексибилност, одговорност и посветеност;
Професионалност, организираност и насоченост кон резултати;
Способност за индивидуална и тимска работа.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

NET.BIT има визија да стане водечки регионален ИТ сервис и консултанска компанија која гради партнерски односи со своите клиенти при решавање на нивните бизнис потреби.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил: job@dekra.mk

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до 20/04/2019.

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените критериуми, ќе бидат повикани на интервју.
Сите пристигнати биографии, ќе се третираат со максимална доверливост.