Интернет на нештата (инфографик)

Во 2008-ма бројот на нештата кои се поврзани со Интернет го надмина бројот на луѓето на Земјата. До 2020-та тој број ќе надмина 50 милијарди нешта кои се поврзани со Интернет, што ќе доведе до комплетно ново секојдневние и нов начин на користење на домашните уреди, мобилни и јавни сервиси, споделување на информации, нов начин на организирање на домашните животни, ново користење на медицината…

„Овие нешта започнуваат за зборуваат меѓу себе и да развиваат своја интелигенција.“, вели Cisco во својот инфографик за Интернет на нештата.

„Со милијарди нешта поврзани, кои зборуваат меѓу себе и учат, единственото ограничување ќе биде нашата сопствена фантазија“.