ЈВСНет


Последен пат ажурирано на 26 април, 2016.
Пријави неточни информации.

Контакт информации

jvsnet.com.mk
02/3079-556
contact@jvsnet.com.mk

Адреса
ул. Рузвелтова бр. 5/6, 2 спрат Скопје
Дејност
1 - 10
вработени
2002
година на основање
Менаџмент
Владимир Георгиески
Менаџер
Тагирано со