ФИТР грантови: Иновејшн Дооел – од софтвер за изборни процеси до софтверски потпомогнати медицински средства

Овој текст е дел од серијалот “ФИТР грантови” во кои што ги контактиравме фирмите кои имаат ИТ решенија од 79-те добитници на последниот повик за грантови на ФИТР. Идејата зад серијалот е јавноста подобро да се запознае со компанијата, продуктот и очекувањата поврзани со грантовите.

ИТ.МК се обиде да стапи во контакт со сите компании од ИТ секторот и нивните одговори ќе ги објавиме како што пристигаат.


Споделете со нас неколку информации за вашата компанија… кога е основана, примарна дејност, тековни клиенти… Доколку е ново основана, која е структурата и од кого е основана?

Иновејшн Дооел е основана во 2006-та година. Се занимававме со развој на нови софтверски продукти, вклучувајќи специјално наменет софтвер за изборни процеси, раководење со документи, сервиси во облак и веб апликации. Во последните три години нашиот фокус е кон развој на софтверски потпомогнати медицински средства. Во компанијата моментално работат четири постојано вработени, и се ангажираат уште десетина други експерти за одредени области.

Дали може да ни кажете нешто повеќе за проектот за кој добивте финансии од ФИТР? За каков точно проект станува збор?

Се работи за иновативен проект Глуко со идеја да се создаде не-инвазивен метод за мерење глукоза преку следење на ЕКГ со нослив мобилен сензор. Во претходниот наш проект ЕЦГалерт, кој исто така беше финансиран од Фондот за иновации и технолошки развој, ние развивме комплетна платформа која ја следи работата на срцето и идентификува повеќе типови на аритмија, вклучувајќи и одреден тип на срцев удар. Нашиот софтвер може да го открие благовремено, а потоа и да создаде аларм за докторот да ја погледа ситуацијата и да донесе одлука за критичноста на откриениот тип на аритмија. Во текот на скоро три-годишниот развој на овој проект, од кои само две години се кофинансирани од фондот, при развојот на софистицирани алгоритми за детекција на облиците на ЕКГ сигналот, вклучувајќи откривање на типот на срцевото чукање и карактеристики на срцевиот ритам со комплексно дијагностицирање, ние откривме зависност помеѓу нивото на глукоза и ЕКГ сигналот. Ова беше основа за иницирање на нов проект, каде ќе се обидеме да создадеме нова метода за не-инвазивно мерење на глукоза.

Колку време и до кој степен на развој е проектот? Кога најрано би можеле да очекуваме MVP (minimum viable product) од продуктот достапен за јавноста?

Проектот е во најрана фаза на технолошки развој, идентификувана според стандарди како фаза 2 на технолошка подготвеност (techology readiness level), кога се познати основните принципи и е формулиран концептот на технологијата. Во рамки на проектот, ќе се изработуваат активности за експериментален доказ на овој концепт, проверка на технологијата во лабораториски услови и релевантна средина стремејќи се кон нивото 6 на технолошка подготвеност со демонстрација на технологијата во работна оперативна средина. Проектот ќе биде ко-финансиран од фондот во рок од две години.

Колку ќе ви помогнат дополнителните финансии од страна на ФИТР? Во кои делови од проектот поточно ќе ви помогнат финансиите од Фондот?

Финансиската поддршка за проектот од страна на фондот е значителна и изнесува 70% од предвидената вредност за две годишен развој. Со оглед на големиот број непредвидени трошоци што се јавуваат во текот на научно истражувачката работа и развојот на продуктот, кое се очекува да биде и подолго од три години, а посебно во фазата на комерцијализација, кога треба да се обезбедат услови за пласман на продуктот, трошоците ќе нараснат многу повеќе. Инаку средствата од проект ко-финансиран од фондот се наменети само за потпомагање на развој на иновативно решение.

Дали производот/услугата што планирате да го развиете е за домашен или интернационален пазар? Која е вашата примарна целна група?

Производот се предвидува за поширок светски пазар, не е наменет специфично за Македонија, туку за поширока јавност во светски размери.

Нешто дополнително што би сакале да додадете?

Овој продукт, како и нашиот претходен продукт припаѓаат во групата на медицински средства. Секое медицинско средство за да се појави на пазарот мора да се сертифицира според високи светски стандарди од специјализирани тела за сертификација при Европската Унија или Америка, каде се проценува ризикот за штета кон крајниот корисник. Ова дополнително го пролонгира развојот на продуктот и почетокот на комерцијализација, односно ги зголемува трошоците за крајниот продукт.

Коментирај

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Слични статии