{mosimage}Европската комисија поднесе извештај за напредокот на онлајн економијата, која се зголеми на 33 од 26 отсто во 2006 година. Дури 50 отсто од французите, англичаните и германците купувале онлајн, додека дури 91% од скандинавците, Данска, Шведска, Норвешка, Финска + Исланд купувале преку интернет, пишува во извештајот. Бројките се доста интересни за напредокот и поместувањето […]

Прочитај повеќе

{mosimage}Европската Унија засилено ќе работи да ја спречи детската порнографија онлајн со гонење на луѓето кои профитираат од сајтовите со детска порнографија. Се оформи поширока соработка меѓу поголемите компании и организации во Европа заедно со полицијата за споделување на личните податоци за таквите луѓе. Во соработката се вклучени компании за кредитни картички (Visa, Mastercard…), ИТ […]

Прочитај повеќе

{mosimage}Денес Eвропската комисија ќе добие „Кодекс за најдобра примена за жени во ИКТ“ потпишан од ИКТ компании што е дел од пошироката конференција „Move out of the Shadow! Seize the OpportunITy!“ што ќе се одржи на 6 март, а на која ќе се разговара за жените и ИКТ. Овој кодекс ќе помогне да се мотивираат […]

Прочитај повеќе

{mosimage}Кодираните разговори на Skype и нивната корист за криминалците кои не можат да бидат прислушувани од полицијата предизвика европските законодавци да почнат да размислуваат за тој проблем. Од Skype велат „нема проблем, ќе соработуваме и покрај фактот што тие го одлучија тоа и објавија неточен извештај без воопшто и да разговараат со нас“.

Прочитај повеќе