{mosimage}Кодираните разговори на Skype и нивната корист за криминалците кои не можат да бидат прислушувани од полицијата предизвика европските законодавци да почнат да размислуваат за тој проблем. Од Skype велат „нема проблем, ќе соработуваме и покрај фактот што тие го одлучија тоа и објавија неточен извештај без воопшто и да разговараат со нас“.

Прочитај повеќе