{mosimage}Европскиот парламент повторно утврди регулатива со која се одбива законот „од 3 чекори“ односно идеја за законот со кој ќе се исклучат корисниците од интернетот доколку бидат фатени да симнуваат или закачуваат онлајн содржина која ги прекршуваат авторските права, односно пиратска содржина.

Прочитај повеќе

{mosimage}(24.03.2009) Во следниве денови, почнувајќи од денес, во Европскиот парламент и Советот на Европа ќе се разговара за новите европски закони за комуникација преку мобилен и интернет конективноста. Промената на правилата е иницијатива на Европската комисија, поточно на комесарот за ИКТ, Вивиен Рeдинг.

Прочитај повеќе

{mosimage}Три-годишна студија извршена од 2004 до 2007 година покажала дека службениците во судството во 16 европски земји немаат познавање за информатичката технологија. Заради едуцирање на судиите и адвокатите, минатата година се разви European Certificate on Cybercrime and Electronic Evidence (ECCE) курсот кој ќе ги обезбеди службениците со основно познавање за ИТ.

Прочитај повеќе

{mosimage}Европската комисија поднесе извештај за напредокот на онлајн економијата, која се зголеми на 33 од 26 отсто во 2006 година. Дури 50 отсто од французите, англичаните и германците купувале онлајн, додека дури 91% од скандинавците, Данска, Шведска, Норвешка, Финска + Исланд купувале преку интернет, пишува во извештајот. Бројките се доста интересни за напредокот и поместувањето […]

Прочитај повеќе

{mosimage}Европската Унија засилено ќе работи да ја спречи детската порнографија онлајн со гонење на луѓето кои профитираат од сајтовите со детска порнографија. Се оформи поширока соработка меѓу поголемите компании и организации во Европа заедно со полицијата за споделување на личните податоци за таквите луѓе. Во соработката се вклучени компании за кредитни картички (Visa, Mastercard…), ИТ […]

Прочитај повеќе

{mosimage}Денес Eвропската комисија ќе добие „Кодекс за најдобра примена за жени во ИКТ“ потпишан од ИКТ компании што е дел од пошироката конференција „Move out of the Shadow! Seize the OpportunITy!“ што ќе се одржи на 6 март, а на која ќе се разговара за жените и ИКТ. Овој кодекс ќе помогне да се мотивираат […]

Прочитај повеќе

{mosimage}Кодираните разговори на Skype и нивната корист за криминалците кои не можат да бидат прислушувани од полицијата предизвика европските законодавци да почнат да размислуваат за тој проблем. Од Skype велат „нема проблем, ќе соработуваме и покрај фактот што тие го одлучија тоа и објавија неточен извештај без воопшто и да разговараат со нас“.

Прочитај повеќе