Блокчејн“Златната треска” помина, време е за апликативните примени